Den stora skökan: Vem är hon? - Lars Enarson

Den stora skökan: Vem är hon? - Lars Enarson


I Uppenbarelseboken skriver aposteln Johannes mer om den stora skökan än om antikrist och den falska profeten tillsammans. Varningen som ges är mycket allvarlig, "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." (Upp. 18:4) Med tanke på denna varning och de stränga domar som ska komma över skökan, är det helt nödvändigt att vi förstår vem hon är.

Det är hög tid att blåsa i shofaren, låta larmet ljuda och ta Jesu befallning i Lukas 21:36 på allvar, "Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen."I den här boken kommer du att få hjälp att tydligt se vem den stora skökan är. En otroligt viktig bok i ändens tid!

Redan 2006 blåste Lars Enarson larm om den nya ekumeniken under rubriken "Rom eller Jerusalem!" Han hånades för att "svamla" om att Ulf Ekman skulle konvertera till katolicismen. Inte en enda kristen profil höll med. "Vi har fullt förtroende för Ulfs nya linje," sa man. Lars Enarsons varningar påverkade bloggen Aletheia och det är möjligt att bloggen var den enda konkreta orsaken till att Ekman inte fick med sig hela trosrörelsen ännu längre på tåget mot Rom.

Tolv år efter det att boken utkom har församlingen i Sverige ännu inte gjort upp med det som hänt. Boken förblir aktuell – en profetisk röst i tiden – som inte bara varnar, utan även visar på församlingens väg framåt. Det är med glädje vi kan presentera denna nyutgåva av "Den stora skökan: Vem är hon?"


x