Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)
Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)
Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)
Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)
Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)
Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)

Alefkursen: Om den kristna trons judiska rötter (studiebok)

Vanligt pris 175 kr

En grundkurs för alla

Alefkursen handlar om den kristna trons andliga rötter från det första århundradet efter Andens utgjutande på Pingstdagen i Jerusalem. Hur såg tron på Mästaren från Nasaret ut innan kristendomen uppstod som en religion skild från det judiska folket?

Du kan förvänta dig många spännande ”aha-upplevelser” och upptäcka sådant du inte förut sett i Guds ord.

Studiebok på 134 sidor med sex lektioner.
Varje lektion inkluderar samtalsfrågor och studiefrågor med svar.

Börja med alef

Alfa är den första bokstaven i det grekiska alfabetet. Alef är den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. Tron kom från början från det judiska folket. Precis som det judiska folket nu vänder tillbaka till sitt eget hemland igen efter två tusen år, så vänder också idag många kristna tillbaka till sitt ursprungliga andliga hemland.

Alla apostlarna och Jesus själv var uppväxta i synagogan och tänkte, talade och skrev utifrån ett judiskt perspektiv. Det var denna andliga miljö som de första hedningarna som kom till tro inlemmades i. Det är dessa rötter Alefkursen handlar om.

Se introduktionen till lektionerna på YouTube!

Lektionerna

De första 6 lektionerna i Alefkursen behandlar:

 1. Upprättelsen i den sista tiden
 2. Hebreiskt och grekiskt tänkande
 3. Vår rätta identitet
 4. De heliga Skrifterna
 5. Lag och nåd
 6. Paulus och Lagen

Varje lektion består av:

 • en YouTube video online med undervisning på ca 30 min*
 • ett textavsnitt i kursboken
 • Samtalsfrågor för gruppstudier
 • Studiefrågor med bibelhänvisningar att besvara själv.
 • Alefkursen är i första hand ämnad att studeras i grupp, men fungerar utmärkt på egen hand.

* Vissa lektioner har två video-avsnitt. 

Copyright © 2012 Lars Enarson och Johannes Enarson


x