Stötestenen: Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet - Lars Enarson
Stötestenen: Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet - Lars Enarson

Stötestenen: Skrifternas vittnesbörd om Messias gudomlighet - Lars Enarson

Vanligt pris 120 kr

"Se, jag lägger i Sion en stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall inte stå där med skam."

I denna högaktuella, viktiga bok klarlägger Lars Enarson med skärpa Messias gudomlighet genom hela Bibeln. Men han visar också att precis som Jesu enhet med Fadern blev en stötesten för de judiska ledarna, så blev efterhand hans mänskliga identitet som jude och arvinge till Davids tron en stötesten för kyrkan. Vi behöver återupptäcka Skrifternas vittnesbörd om Messias i vår tid.

OM FÖRFATTAREN

Lars Enarson är verksam sedan 70-talet som bibellärare och internationell förbönsledare med en klar profetisk röst. Sedan 1997 arbetar han utifrån Israel speciellt för att mobilisera till bön för väckelse i Mellanöstern. Han reser i olika nationer och undervisar om bön, väckelse och det profetiska ordet.

95 sidor.
ISBN 0-9763217-2-6x